ورود به حساب کاربری        عضویت
مشاوره تلفنی    05136615381 - 09155249646 - 05136639567  

دوره های درحال اجرای آموزشگاه زکریا شامل دوره های زیر است:

ردیف نام دوره جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان
۱ ICDL1 خواهران ۸/۱۱/۱۳۹۶
۲ ICDL2 خواهران ۸/۱۱/۱۳۹۶
۳ ICDL2 برادران ۷/۱۱/۱۳۹۶
۴ ICDL1 برادران ۸/۱۱/۱۳۹۶
۵ طراحی صفحات وب برادران ۸/۱۱/۱۳۹۶
۶ اندروید برادران ۱۱/۱۱/۱۳۹۶