ورود به حساب کاربری        عضویت
مشاوره تلفنی    05136615381 - 09155249646 - 05136639567  

نرخنامه فنی و حرفه ای برای رشته های فناوری اطلاعات، امور مالی و بازرگانی و مخابرات برای سال ۱۳۹۶ بشرح زیر است:

نرخ نامه و لیست دوره های فنی و حرفه ای سال ۱۳۹۶

فناوری اطلاعاتمالی و بازرگانیمخابراتالکترونیک

 

 

نرخ نامه و لیست دوره های فنی و حرفه ای سال ۱۳۹۶- اموراداری، آموزشی، هتلداری و گردشگری

امور اداریخدمات آموزشیهتلداریگردشگری