ورود به حساب کاربری        عضویت
مشاوره تلفنی    05136615381 - 09155249646 - 05136639567  

مراحل دریافت گواهینامه به ترتیب شامل مراحل زیر است:

  1. کلیک روی پیوند پرداخت هزینه صدور گواهینامه در صفحه اصلی آموزشگاه زکریا

    

  2. تکمیل فرم مطابق نمونه، انتخاب تیک پرداخت و اقدام به پرداخت. (شماره شناسایی را یادداشت کنید)

   توجه: برای استعلام ، فقط یکبار می بایست اقدام به پرداخت هزینه نمایید.

  3. کلیک روی پیوند استعلام گواهینامه در صفحه اصلی آموزشگاه زکریا

    

  4. تکمیل فرم مطابق با نمونه و دریافت نتیجه استعلام