ورود به حساب کاربری        عضویت
مشاوره تلفنی    05136615381 - 09155249646 - 05136639567  

مدیر منابع انسانی

2,180,000 ریال

نام دوره : مدیر منابع انسانی
‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : آموزش حضوری – آموزشگاه زکریا
‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره :۱۰۵ ساعت
قیمت اصلی: ۲۱۸۰۰۰ تومان

توضیحات

هدف دوره

هدف اصلی این دوره ارتقاء سطح آمادگی ، دانش و مهارت فراگیران در خصوص مدیریت منابع انسانی می باشد به نحویکه بتوانند بعنوان یک مدیر، کارشناس و یا یک مشاور در این حوزه بطور اثربخش ایفای وظیفه نمایند. این بسته آموزشی منجر به ارتقاء موارد زیر برای مشارکت کنندگان خواهد شد:

  • آشنایی کامل با مبانی دانشی مدیریت منابع انسانی
  • آشنایی کامل در خصوص تمامی فرآیند های حوزه مدیریت منابع انسانی
  • ارتقاء مهارت در خصوص طراحی و بهینه سازی سیستم مدیریت منابع انسانی در سطح سازمان مربوطه
  • آشنایی کامل نسبت به مدل های مورد کاربرد در سطح بین المللی در خصوص توانمندسازی حوزه مدیریت منابع انسانی
  • ارتقای آمادگی مخاطبین جهت عضویت در تیم مدیریت مدیریت منابع انسانی بنگاه های اقتصادی
  • آشنایی کامل با قوانین و مقررات مرتبط با مدیریت منابع انسانی
  • ارتقاء آمادگی فراگیر جهت ایفای نقش مشاور در حوزه مدیریت منابع انسانی