ورود به حساب کاربری        عضویت
مشاوره تلفنی    05136615381 - 09155249646 - 05136639567  

پداگوژی عمومی

2,053,000 ریال

نام دوره : پداگوژی عمومی
‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : آموزش حضوری – آموزشگاه زکریا
‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : ۹۶ ساعت
قیمت اصلی: ۲۰۵۳۰۰ تومان

توضیحات

اهداف دوره:

سرفصل دوره:

توانایی تشخیص اهداف آموزش های فنی و حرفه ای
توانایی تهیه و تنظیم برنامه آموزشی و درسی بر اساس داده ها
توانایی تهیه و تنظیم طرح درس
توانایی تهیه و به کارگیری وسایل کمک آموزشی
توانایی اجرای دوره های آموزشی
توانایی سنجش و ارزیابی از آموزش فراگیران

 

پداگوژی چیست

پداگوژی هنر یا علم وجودی یک معلم است. این اصطلاح عمومأ به استراتژی ها یا راهبردهای آموزش مربوط می شود، که برخی ها ازآن به عنوان سبک یادگیری نیز یاد می کنند.پداگوژی که در در لغتنامه ها از آن به معنی روش آموزگاری،فن تعلیم،علم تعلیم، ترجمه شده، گهگاهی هم به عنوان استفاده صحیح ازراهبردهای آموزشی در جریان فرایند یاددهی و یادگیری نیز تعریف می شود.