Hesab

  حسابداری صنعتی مقدماتی

  2,510,000 ریال

  توضیحات محصول

  :فهرست توانايي هاي شغل

  (توانايي درك مفاهيم حسابداري صنعتي (بهاي تمام شده -1

  توانايي طبقه بندي هزينه ها و گزارشات مربوطه -2

  توانايي روش ثبت حسابداري مواد در دفاتر -3

  توانايي ثبت حقوق و دستمزد در حسابداري صنعتي -4

  توانايي هزينه يابي در موسسات توليدي -5

  توانايي شناخت هزينه يابي سربار در موسسات توليدي -6

   

  (توانايي درك مفاهيم حسابداري صنعتي (بهاي تمام شده -1

  (آشنايي با مفهوم حسابداري صنعتي (تفاوت آن با حسابداري مالي : 1-1

  آشنايي با اهميت و كاربرد حسابداري صنعتي : 1-1

  آشنايي با اصطلاحات متداول در حسابداري صنعتي : 1-1

  (اجزاي بهاي تمام شده (مواد، دستمزد، سربار –

  كالاي در جريان ساخت –

  كالاي ساخته شده –

  (دواير هزينه يابي (توليدي، اداري، فروش –

  توانايي طبقه بندي هزينه ها و گزارشات مربوطه  -2

  آشنايي با مفهوم هزينه و طبقه بندي آن : 2-1

  انواع طبقه بندي هزينه ها –

  هزينه مستقيم و غيرمستقيم –

  هزينه ثابت و متغير و نيمه متغير –

  آشنايي با انواع گزارشات درون سازماني : 2-2

  گزارش مصرف مواد –

  گزارش كالاي در جريان ساخت –

  گزارش بهاي تمام شده كالاي ساخته شده –

  آشنايي با انواع گزارشات برون سازماني : 2-1

  گزارش بهاي تمام شده كالاي فروش رفته –

  سود و زيان –

   

  توانايي روش ثبت حسابداري مواد در دفاتر  -3

  آشنايي با ماهيت و نقش مواد در محصول : 3-1

  (شناسايي انواع مواد (مستقيم و غيرمستقيم : 3-2

  شناسايي اصول ثبت مواد خريداري شده و برگشت از خريد : 3-3

  شناسايي اصول ثبت مواد مصرف شده و ارسالي به توليد : 3-4

  مواد مستقيم –

  مواد غير مستقيم –

  شناسايي اصول روشهاي ارزيابي مواد مصرف شده : 3-5

  روش ميانگين –

  (اولين صادره از اولين وارده) fifo  روش –

  (اولين صادره از آخرين وارده) Lifo  روش –

  شناسايي برگشت مواد از توليد به انبار و ثبت آن : 3-6

  شناسايي اصول تهيه گزارشات مصرف مواد : 3-7

  آشنايي با واحدهاي تهيه و كنترل و مصرف مواد و اسناد و مدارك مثبته : 3-8

  دايره خريد –

  دايره كنترل كيفيت –

  دايره برنامه ريزي و انبار –

  دايره حسابداري –

  برگ درخواست خريد و سفارش –

  رسيد مواد –

  كارت مواد –

  حواله –

  شناسايي اصول برنامه ريزي و كنترل ميزان موجودي مواد : 3-9

  حد تجديد سفارش –

  حداقل موجودي مواد –

  حداكثر موجودي مواد –

  با صرفه ترين مقدار سفارش –

   

  توانايي تعيين سهم و ثبت حقوق و دستمزد در حسابداری صنعتي -4

  آشنايي با مفاهيم و اجزاي حقوق و دستمزد در موسسات توليدي : 4-1

  (آشنايي با واحدهاي سيستم كنترل حقوق و دستمزد در موسسات توليدي(زمان سنجي، ثبت اوقات كار و : 4-2

  آشنايي با طبقه بندي حقوق و دستمزد : 4-3

  دستمزد مستقيم  –

  دستمزد غير مستقيم –

  آشنايي با نحوه ثبت حقوق و دستمزد در دفاتر : 4-4

  آشنايي با نحوه تخصيص و ثبت حقوق و دستمزد در دفاتر : 4-5

  توانايي شناخت هزينه يابي سربار در موسسات توليدي -5

  آشنايي با مفهوم سربار و طبقه بندي هزينه هاي سربار : 5-1

  آشنايي با سربار پيش بيني شده و جذب شده : 5-2

  آشنايي با مباني و روشهاي جذب سربار و ثبت در دفاتر : 5-3

  آشنايي با سربار واقعي و مقايسه آن با سربار جذب شده : 5-4

  آشنايي با مفهوم تسهيم سربار : 5-5

  آشنايي با مباني تسهيم سربار : 5-6

  شناسايي روشهاي تسهيم سربار : 5-7

  اوليه –

  ثانويه –

   

  توانايي بكارگيري هزينه يابي در موسسات توليدي -6

  آشنايي با انواع روش هاي هزينه يابي : 6-1

  (آشنايي با روش هزينه يابي سفارش كار (سفارشات معمولي و پيمانكاري : 6-2

  شناسايي اصول عمليات حسابداري سفارش كار : 6-3

  كارت سفارش كار –

  خريد و ارسال مواد –

  دستمزد –

  سربار –

  جذب سربار –

  قيمت تمام شده –

  سود و زيان –

  آشنايي با روش هاي گردش محصول : 6-4

  روش متوالي –

  روش موازي –

  روش انتخابي –

  آشنايي با هزينه يابي مرحله اي : 6-5

  گزارش هزينه هاي توليد –

  (كالاي در جريان ساخت (نيمه ساخت –

  كالاي ساخته شده –

  كالاي فروش رفته –

  روش حسابداري در هزينه يابي مرحله اي –

  آشنايي با انواع ضايعات : 6-6

  آشنايي با مفاهيم معادل آحاد : 6-7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  دوره های ویژه

  دیدگاهها

  هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “حسابداری صنعتی مقدماتی”

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *